Pages

Aktiviti 2 : Petak Ajaib Mesmer
26

25
28

27
Gambarajah di atas adalah Petak Ajaib Mesmer berdigri 4 iaitu (4X4) mengandungi 16 petak kecil.

Petak-petak yang ketiga, kelima, kesepuluh dank e enam belas, telahpun diisi dengan nombor-nombor 26, 25, 28 dan 27 masing-masingnya.


Dengan menggunakan nombor-nombor 12 hingga 28 (kecuali 24) anda diminta menyempurnakan Petak Ajaib itu supaya jumlah bagi semua arah ( 10 arah : 4 mendatar, 4 menegak dan 2 pepenjuru utama) menjadi 79.

0 comments:

Post a Comment